Като ACC (Associate Certified Coach) акредитирана от Международната коучинг федерация (ICF) съм приела да следвам утвърдени стандарти и Етичен кодекс на ICF / ICF Bulgaria, които гарантират качество на предоставената услуга.

Преминала съм коучинг обучението на Erickson international колеж, базирано на Резултат-ориентирания модел. Използвам тази методология за вдъхновяване и осъзнато личното израстване, както и изграждане на положителна трансформация за моите клиенти. Резултат-ориентирания коучинг е модел интегрира доказани практики за личностно развитие базирани на ценности. Този подход предоставя рамка за прехвърляне на фокуса от проблем към желаният резултат.

Getova, Plamena EPC Certificate

 

Erickson Professional Life Coach Erickson Certification Business & Life Coach Training