Уменията за работа в екип, както и ефективната работа на екипа са важна част не само за отделното развитие на всеки служител, но и за бизнес развитието на всяка една компания. Фактори за изграждане на добър екип са:

  • правилният подбор на служителите в екипа;
  • фигурата на добрия мениджър, който задава подход и атмосфера на работа;
  • напасването към навиците между всички членове на екипа, така че работата да бъде ползотворна;
  • своевременното разрешаване на възникнали противоречия и конфликти.
Искате високоефективен екип? Ето някой от нещата, които могат да помогнат:
  • Коучинг сесия за разрешаване на конфликти

Разглеждане на конфликтите по нов начин и превръщане на причините за тяхното стартиране в разрешение. Откриване на нови допирни точки за изглаждане на несъгласията. Сплотяване на екипа, чрез изграждане на обща визия за цели и ценности.

  • Коучинг за управление на проекти

Има различни коучинг техники, особено във фазата на планирането на даден проект, който придават иновативност и така необходимата бързина при реализацията на целите.

  • Коучинг за изграждане на екипни ценности

Всяка уважаваща себе си компания има ценности, които висят в красиви рамки по стените. Но това ли са наистина ценностите, който изповядва екипът? Ценностите са тези, който ни сплотяват около дадена идея или кауза, амбицират ни да останем по-дълго на дадено работно място, да градим кариера и още много…

Кажете „Да“ на работата в екип!
Свържете се с мен, за да обсъдим нуждите на Вашият екип: