Successful work environment

Всички знаем, че работната среда ни влияе пряко. Но задавали ли сте си въпроса как? Тя може да е силен стимулатор за ползотворна и креативна работа. Или пък обратното – изключително демотивиращ фактор за служителите в някой моменти. Работодателите се състезават в привличането на нови хора чрез създаването на хармонична Read more…