Всички знаем, че работната среда ни влияе пряко. Но задавали ли сте си въпроса как? Тя може да е силен стимулатор за ползотворна и креативна работа. Или пък обратното – изключително демотивиращ фактор за служителите в някой моменти.
Работодателите се състезават в привличането на нови хора чрез създаването на хармонична и позитивна среда за изпълнение на служебните задължения. Вярват че в креативна, позитивна, ергономична среда със средства на труда, отговарящи и дори надхвърлящи технологичните им способности ще постигнат по-високи резултати. Дали обаче това е определящо за пълноценната работна среда?
Работната среда се определя, както от заобикалящата ни среда – топ офис с добра локация, така и от хората в нея – работна атмосфера, среда подкрепяща ученето, чрез правенето на грешки, в която се чувстваме комфортно. Какво прави работната среда пълноценна за вас?

Доказано е, че пълноценната работната среда е един от най-важните фактори за качеството на свършената от нас работа. Ето и някой от факторите определящи пълноценната работната среда:

1. Работно пространство 

Светло и комфортно работно място с кът за почивка се осигурява от повечето компании в днешни дни. Светлината на работното място влияе много добре на ефективността на служителите и тяхната мотивация за работа. За да бъде нашата работа пълноценна и ефективна, е изключително важно да отделяме и малко време за почивка. Обособеното място за почивка е добър способ за сплотяване на екипа и повишаване на ефективността му.

2. Екипна среда

Създаването на благоприятна работна среда, при която служителите да могат да приложат и разгърнат пълноценно своите способности е от огромно значение. Хората са склонни към по–ефективно сътрудничество, когато се допитват до тяхната гледна точка и се взимат предвид някои от идеите им. За да се постигне хармония в дейността на компанията, необходимо е да се осигури стабилен поток на информация във всички посоки.

3. Лидерите

Ако мениджърът изслушва, има открито поведение и готовност да помага, като окуражава екипа си, може да постигне чудеса. Давайки личен пример спомага за изграждане на едни пълноценни отношения в работната среда, водещи до креативност и високи резултати. Така на служителите се осигурява среда с право на глас, който ще бъде чут и те няма да държат идеите само за себе си.

А мислили ли сте, в кои области от живота ни влияе работната среда. Тя ни съпътства и не и обръщаме внимание, но всъщност ето двете крайности:
🙂 Доволни сте от работата си – условията, в които работите ви позволяват да следвате мечтите си, помагат ви да научавате нови неща и имате баланс между професионалния и личния си живот.
🙁 Не сте доволни от работата си – условията, в които работите не ви позволяват да следвате мечтите си, не научавате нови неща и нямате време за личен живот, което ви тежи.

Ето и някой от областите в живота върху които влияе пълноценната работна среда:
1. Работа – пълноценната работна среда ни помага да даваме всичко от себе си в работата, да сме ефективни и да прозвеждаме качествен продукт
2. Пари – свързано е с работата и удоволетворението от нея. Колкото по-добре се справяме, толкова по-виско оценен ще е трудът ни, а от там и възнаграждението за него.
3. Семейство – ако сме спокойни в работата си, защото имаме пълноценна работна среда, то ще можем да отделяме време и внимание на най-близките си с лекота. Това от своя страна води до още по голяма удоволетвореност.
4. Приятели – ако сме щастливи в работата си, ще можем да отделяме време за приятели и да споделяме приятни моменти с тях.
5. Здраве – здравето е в пряка зависимост от пълноценната работна среда. Липсата на стрес води и високата удоволетвореност спомагат за поддържането на добро здраве.
6. Лично развитие – възможността за придобиване на нови умения на работа спомага за професионалното ни израстване и справянето със все по големи предизвикателства.

А мислили ли сте как вие може да повлияете на вашата работна среда за да стене пълноценна?